Αποποίηση Ευθυνών


ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ—μόνο για ψυχαγωγικούς σκοπούς, δεν αντικαθιστά τις εξειδικευμένες επαγγελματικές συμβουλές

Οι πληροφορίες που παρέχονται μέσω του ιστότοπου και των υπηρεσιών παρέχονται μόνο για εκπαιδευτικούς, ενημερωτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς και σε καμία περίπτωση δεν προορίζονται για τη διάγνωση ή τη θεραπεία οποιασδήποτε ιατρικής κατάστασης, ασθένειας ή πάθησης και δεν προορίζονται σε καμία περίπτωση υποκατάστατο ή αντικατάσταση επαγγελματικών οικονομικών ή επενδυτικών συμβουλών ή καθοδήγησης ή επαγγελματικών νομικών συμβουλών. H Kassiekai δεν είναι ιατρική πρακτική και δεν ασχολείται με την πρακτική ιατρική ή ψυχιατρική θεραπεία. Η Kassiekai δεν είναι εγγεγραμμένη ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος και δεν ασχολείται με την επιχείρηση ή την πρακτική παροχής ή παροχής οικονομικών ή επενδυτικών συμβουλών.

Συνιστάται ανεπιφύλακτα να αναζητάτε πάντα τη συμβουλή ενός ειδικευμένου και εξουσιοδοτημένου ιατρού ή άλλου ειδικευμένου παρόχου υγείας σε σχέση με οποιαδήποτε και όλες τις ερωτήσεις που μπορεί να έχετε σχετικά με μια ιατρική πάθηση. εκτός από όλους τους άλλους περιορισμούς και αποποιήσεις ευθυνών στην παρούσα συμφωνία, η Kassiekai και αποποιείται κάθε ευθύνη ή απώλεια σε σχέση με το περιεχόμενο που παρέχεται μέσω του ιστότοπου και των υπηρεσιών.

Βασίζεστε ή ενεργείτε στη συμβουλή οποιουδήποτε συμβούλου ή άλλη χρήση του ιστότοπου ή των υπηρεσιών αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και με δική σας  επιλογή και βούληση. φέρετε την αποκλειστική ευθύνη για τυχόν ενέργειες ή παραλείψεις που αναλαμβάνετε σε σχέση με οποιαδήποτε πληροφορία ή συμβουλή παρέχεται από οποιονδήποτε σύμβουλο ή άλλους χρήστες.

Γενική αποποίηση ευθύνης και περιορισμός ευθύνης

Προσπαθούμε να διατηρήσουμε τον ιστότοπο και τις υπηρεσίες, χωρίς σφάλματα και ασφαλείς, αλλά εσείς τα χρησιμοποιείτε με δική σας ευθύνη. Οι πληροφορίες από ή μέσω του ιστότοπου και των υπηρεσιών παρέχονται «ως έχουν», «όπως είναι διαθέσιμες» και όλες οι εγγυήσεις, ρητές ή σιωπηρές, αποποιούνται. οι πληροφορίες, ο ιστότοπος και οι υπηρεσίες ενδέχεται να περιέχουν ιούς, σφάλματα, σφάλματα, προβλήματα ή άλλους περιορισμούς. Σε καμία περίπτωση η Kassiekai δεν θα έχει καμία απολύτως ευθύνη για τη χρήση οποιασδήποτε πληροφορίας ή υπηρεσίας ή του ιστότοπου. Δεν ευθυνόμαστε για τυχόν έμμεσες, ειδικές, τυχαίες ή επακόλουθες ζημίες (συμπεριλαμβανομένων ζημιών για απώλεια επιχειρηματικής δραστηριότητας, απώλεια κερδών, δικαστική διαμάχη ή παρόμοια), είτε βασίζονται σε αθέτηση σύμβασης, παραβίαση εγγύησης, αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), ευθύνη προϊόντος ή με άλλο τρόπο, ακόμη και αν ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Καμία συμβουλή ή πληροφορία που λαμβάνετε από εμάς μέσω της τοποθεσίας/υπηρεσίας δεν δημιουργεί καμία εγγύηση, αντιπροσώπευση ή εγγύηση που δεν αναφέρεται ρητά στην παρούσα συμφωνία.


Show my card

Ημ/νία Γέννησης