ΑσφάλειαΑΣΦΑΛΕΙΑ

Οι συνεδρίες σας με συμβούλους, τα πιστωτικά σας στοιχεία και τα προσωπικά σας στοιχεία τηρούνται με απόλυτη εχεμύθεια. Οι πληροφορίες που μας παρέχετε θα διατηρηθούν στη βάση δεδομένων μας. Θα χρησιμοποιήσουμε εύλογα μέσα για να προστατεύσουμε την ακεραιότητα και την ασφάλεια της βάσης δεδομένων. Ωστόσο, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι τρίτα μέρη δεν θα έχουν ακατάλληλη πρόσβαση στη βάση δεδομένων. Η Kassiekai βασίζεται σε επαγγελματικές λύσεις φιλοξενίας που χρησιμοποιούν εύλογη προσοχή στη διατήρηση μέτρων ασφαλείας για την προστασία εσάς και των συστημάτων μας από μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, ή τροποποίηση, αποκάλυψη, καταστροφή ή απώλεια προσωπικών δεδομένων που φιλοξενούνται στο σύστημά μας.

Κωδικός πρόσβασης


Ο κωδικός πρόσβασής σας είναι το κλειδί για τον λογαριασμό σας. Χρησιμοποιήστε μοναδικούς αριθμούς, γράμματα και ειδικούς χαρακτήρες και μην αποκαλύπτετε τον κωδικό πρόσβασής σας Kassiekai σε κανέναν. Εάν κοινοποιείτε τον κωδικό πρόσβασής σας ή τα προσωπικά σας στοιχεία με άλλους, να θυμάστε ότι είστε υπεύθυνοι για όλες τις ενέργειες που γίνονται στο όνομα του λογαριασμού σας. Εάν χάσετε τον έλεγχο του κωδικού πρόσβασής σας, ενδέχεται να χάσετε τον ουσιαστικό έλεγχο των προσωπικών σας στοιχείων και ενδέχεται να υποβληθείτε σε νομικά δεσμευτικές ενέργειες που θα γίνουν εκ μέρους σας. Επομένως, εάν ο κωδικός πρόσβασής σας έχει παραβιαστεί για οποιονδήποτε λόγο, θα πρέπει να ενημερώσετε αμέσως την Kassiekai και να αλλάξετε τον κωδικό πρόσβασής σας.

Διόρθωση, κοινή χρήση και ενημέρωση των πληροφοριών σας


Το Kassiekai σάς επιτρέπει να βλέπετε τις πληροφορίες που έχετε δώσει μετά την εγγραφή και να διορθώνετε τυχόν ανακρίβειες ή λάθη που μπορεί να υπάρχουν στα δεδομένα, ωστόσο είναι αποκλειστικά δική σας ευθύνη να το κάνετε. Εάν εμπλακείτε σε οποιαδήποτε επικοινωνία χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο ή/και τις Υπηρεσίες, φέρετε την αποκλειστική ευθύνη ως προς την ουσία, τον χαρακτήρα και τη φύση των πληροφοριών που παρέχετε κατά τη διάρκεια οποιασδήποτε τέτοιας χρήσης. Επιπλέον, εάν δεν επιθυμείτε να παράσχετε οποιαδήποτε πληροφορία, τότε δεν πρέπει να το κάνετε.

Κατανοείτε ότι εάν εμπλακείτε σε οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας με έναν Σύμβουλο ή οποιονδήποτε χρήστη χρησιμοποιώντας τη συνομιλία, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τη φωνή ή άλλες ευκολίες επικοινωνίας, λειτουργίες ή λογισμικό που παρέχονται από και μέσω της Ιστοσελίδας και/ή των Υπηρεσιών, μπορείτε να παρέχετε εθελοντικά ή Διαφορετικά, σας ζητηθεί να παράσχετε ορισμένες προσωπικές πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένου χωρίς περιορισμό του ονόματός σας και άλλων πληροφοριών που ζητούνται από έναν Σύμβουλο ή με άλλον τρόπο για να μπορέσετε να συμμετάσχετε στον Ιστότοπο ή/και στις Υπηρεσίες. Η Kassiekai μπορεί να παρέχει περιοχές και λειτουργίες στον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες που σας δίνουν τη δυνατότητα να δημοσιεύετε πληροφορίες για εσάς και τους άλλους και να επικοινωνείτε με άλλους, συμπεριλαμβανομένων των Συμβούλων. Η Kassiekai δεν μπορεί να ελέγξει ποιος διαβάζει την ανάρτησή σας ή τι μπορεί να κάνουν άλλοι χρήστες με τις πληροφορίες που δημοσιεύετε οικειοθελώς, επομένως η Kassiekai σας ενθαρρύνει να επιδείξετε διακριτικότητα και προσοχή όσον αφορά τα προσωπικά σας στοιχεία. Η Kassiekai σας ενθαρρύνει επίσης να είστε προσεκτικοί και να χρησιμοποιείτε λογική κρίση κατά την παροχή προσωπικών πληροφοριών, συμπεριλαμβανομένων των οικονομικών πληροφοριών, σε οποιονδήποτε Σύμβουλο και η Kassiekai δεν θα θεωρηθεί υπεύθυνη για τον τρόπο με τον οποίο οποιοσδήποτε Σύμβουλος χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες.

Η Kassiekai μπορεί κατά καιρούς να διατηρεί μεταγραφές οποιωνδήποτε τέτοιων συνομιλιών, email και άλλων επικοινωνιών που πραγματοποιούνται μεταξύ εσάς και οποιουδήποτε Σύμβουλου ή άλλου χρήστη που χρησιμοποιεί τον Ιστότοπο και/ή τις Υπηρεσίες.

Γνωστοποίηση των πληροφοριών σας

Τα προσωπικά σας στοιχεία ενδέχεται να γνωστοποιηθούν στις θυγατρικές της Kassiekai. Επιπλέον, ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία σε τρίτα μέρη και την απόδοση των σχετικών υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των παρόχων υπηρεσιών που βοηθούν στις επιχειρηματικές μας δραστηριότητες. Επιπλέον, ενδέχεται να παρέχουμε ορισμένες πληροφορίες που μας παρουσιάζονται από Σύμβουλους σε τρίτα μέρη με τα οποία συνεργαζόμαστε και με την εγγραφή ή τη χρήση της Ιστοσελίδας ως Σύμβουλο, συναινείτε με αυτή τη χρήση των προσωπικών σας στοιχείων. Ενδέχεται να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας στοιχεία για να επιβάλουμε τις συμφωνίες και τις πολιτικές μας ή να απαντήσουμε σε ισχυρισμούς ότι οι πληροφορίες που υποβάλλονται ή άλλο περιεχόμενο ή υποβολές παραβιάζουν τους ισχύοντες νόμους ή κανονισμούς, τα δικαιώματα άλλων ή για την προστασία των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας οποιουδήποτε. Ενδέχεται επίσης να αποκαλύψουμε τις πληροφορίες σας για να ανταποκριθούμε στις νομικές απαιτήσεις ή όταν πιστεύουμε καλή τη πίστει ότι η αποκάλυψη πληροφοριών είναι απαραίτητη για την αποφυγή επικείμενης ζημίας ή οικονομικής απώλειας ή για την αναφορά ύποπτης παράνομης δραστηριότητας. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τη διακριτική μας ευχέρεια για να αποκαλύψουμε τις πληροφορίες σας υπό κατάλληλες συνθήκες εμπιστευτικότητας σε σχέση με τη συγχώνευση, την απόκτηση ή την πώληση περιουσιακών στοιχείων ή επιχειρηματικές δραστηριότητες που αφορούν την εταιρεία μας ή τις θυγατρικές της. Ενδέχεται να αποκαλύψουμε μη προσωπικά στοιχεία ταυτοποίησης (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, συγκεντρωτικών πληροφοριών) όπως πιστεύουμε ότι είναι εύλογο σε σχέση με την επιχείρησή μας. Αυτές οι πληροφορίες δεν θα προσδιορίζουν μεμονωμένους χρήστες. Οι πληροφορίες που συλλέγονται μέσω της Ιστοσελίδας μπορούν να αποθηκευτούν και να υποβληθούν σε επεξεργασία σε οποιεσδήποτε χώρες στις οποίες εμείς ή οι πάροχοι υπηρεσιών μας διατηρούμε εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επομένως, κατανοείτε και συναινείτε ότι οι πληροφορίες σας ενδέχεται να μεταφερθούν εκτός της χώρας στην οποία διαμένετε.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΑΠΟΡΡΗΤΟΥ

Χρησιμοποιώντας τον ιστότοπο και/ή τις υπηρεσίες της Kassiekai, συμφωνείτε με αυτήν την Πολιτική. Εάν δεν αποδέχεστε αυτήν την Πολιτική, δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο ή/και τις Υπηρεσίες.

Προσωπικές πληροφορίες
Μπορείτε να περιηγηθείτε στον Ιστότοπο ή/και στις Υπηρεσίες χωρίς να παρέχετε προσωπικά στοιχεία. Ωστόσο, η πραγματική χρήση της Ιστοσελίδας ή/και των Υπηρεσιών απαιτεί εγγραφή. Κατά την εγγραφή σας θα σας ζητηθεί να μας δώσετε στοιχεία επικοινωνίας, όπως το όνομα και τη διεύθυνση email σας. Επιπλέον, κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας ή των Υπηρεσιών μας, μπορείτε να μας παρέχετε άλλες προσωπικές πληροφορίες. Τα προσωπικά σας στοιχεία θα χρησιμοποιηθούν κυρίως σε σχέση με τη λειτουργία και τη διευκόλυνση των υπηρεσιών που παρέχονται από και μέσω της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας μαζί σας ώστε να παρέχουμε την υπηρεσία που ζητήσατε ή να απαντήσουμε στα αιτήματά σας για πληροφορίες ή εξυπηρέτηση πελατών. Αυτές οι πληροφορίες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να σας στείλουμε ενημερώσεις σχετικά με την εταιρεία μας ή για να μοιραστούμε μαζί σας άλλες υπηρεσίες ή οφέλη που μπορεί να σας ενδιαφέρουν.

Δεν συλλέγουμε ούτε έχουμε πρόσβαση σε οποιαδήποτε οικονομική πληροφορία χρήστη, παρόλο που μπορεί να ζητήσουμε πληροφορίες για εσάς και την πιστωτική σας κάρτα ή/και τον τραπεζικό λογαριασμό σας. Ο χειρισμός, η επεξεργασία και η αποθήκευση αυτών των οικονομικών πληροφοριών γίνεται από υπηρεσία πληρωμών τρίτου μέρους (όπως το PayPal ή άλλο τρίτο μέρος), η οποία διευκολύνει τις πληρωμές με πιστωτική κάρτα για την αγορά ενός προϊόντος μέσω της Ιστοσελίδας. Επί του παρόντος, ο Ιστότοπος και οι Υπηρεσίες χρησιμοποιούν το PayPal ως υπηρεσία πληρωμών τρίτων, αλλά η Kassiekai μπορεί, κατά την απόλυτη διακριτική της ευχέρεια, να επιλέξει άλλη υπηρεσία πληρωμών τρίτου μέρους για τον Ιστότοπο και τις Υπηρεσίες. Το PayPal λαμβάνει σοβαρά υπόψη το απόρρητο των προσωπικών σας στοιχείων και θα χρησιμοποιήσει τα στοιχεία σας μόνο σύμφωνα με τους όρους των πολιτικών απορρήτου του, που διατίθενται στη διεύθυνση https://www.paypal.com/us/webapps/mpp/ua/privacy-full

Ακολουθεί μια λίστα με προσωπικές πληροφορίες που συλλέγονται από την Kassiekai:

Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Ονομα σύνδεσης
Πλήρες όνομα
Αναγνωριστικό πληρωμής PayPal
Διεύθυνση email PayPal
διεύθυνση IP
Γεωγραφική θέση
Φωτογραφία προφίλ
Μεταγραφές συνομιλίας
Μηνύματα Kassiekai
Λίστα αγαπημένων συμβούλων
Κριτικές
Αναρτήσεις και απαντήσεις στο φόρουμ
Πληροφορίες στα ερωτήματα εξυπηρέτησης πελατών σας

Αυτές οι πληροφορίες θα αποθηκευτούν σε διακομιστές συνεργατών τρίτων για όσο διάστημα ο λογαριασμός σας είναι ενεργός. Τα δεδομένα χρήστη φιλοξενούνται σε διακομιστές που ανήκουν σε τρίτα μέρη με τα οποία έχουμε υπογράψει Συμφωνίες Επεξεργασίας Δεδομένων. Όλοι οι τρίτοι συνεργάτες είναι συμβατοί με τον GDPR. Όλες οι επικοινωνίες στο Kassiekai αποθηκεύονται και χρησιμοποιούνται για σκοπούς ανάλυσης, για διασφάλιση ποιότητας και για τη διατήρηση μακροπρόθεσμων σχέσεων μεταξύ πελατών και συμβούλων.

Δικαιώματα βάσει του GDPR


Υπό ορισμένες συνθήκες, οι χρήστες που εδρεύουν στην ΕΕ έχουν δικαιώματα βάσει της νομοθεσίας περί προστασίας δεδομένων σε σχέση με τα προσωπικά σας δεδομένα, και συγκεκριμένα:

Πρόσβαση, διόρθωση, ενημέρωση ή διαγραφή των δεδομένων σας: Μπορεί να έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση, διόρθωση, ενημέρωση ή διαγραφή σχετικά με οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα διατηρούμε για εσάς. Θα εξετάσουμε το αίτημά σας σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Περιορισμός επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορεί να έχετε το δικαίωμα να εμποδίσετε ή να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.
Φορητότητα των προσωπικών σας δεδομένων. Μπορεί να έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε τη μεταφορά των προσωπικών σας δεδομένων σε τρίτο μέρος, όταν αυτό είναι τεχνικά εφικτό.

Μπορείτε να ασκήσετε οποιοδήποτε από αυτά τα δικαιώματα επικοινωνώντας μαζί μας.

Άλλες πληροφορίες  που συλλέγει η Kassiekai


Η Kassiekai μπορεί να συλλέξει ορισμένες πληροφορίες από επισκέπτες του Ιστότοπου ή/και των Υπηρεσιών, όπως διευθύνσεις Διαδικτύου και άλλες πληροφορίες καταγραφής Ιστού (όπως το αίτημά σας, διεύθυνση πρωτοκόλλου Διαδικτύου ("IP"), τύπος προγράμματος περιήγησης, γλώσσα προγράμματος περιήγησης, σελίδες παραπομπής/εξόδου και διευθύνσεις URL, τύπος πλατφόρμας, αριθμός κλικ, ονόματα τομέα, σελίδες προορισμού, σελίδες που προβλήθηκαν και η σειρά αυτών των σελίδων, ο χρόνος που αφιερώθηκε σε συγκεκριμένες σελίδες, η ημερομηνία και η ώρα του αιτήματός σας και ένα ή περισσότερα cookie που ενδέχεται να αναγνωρίστε το πρόγραμμα περιήγησής σας). Αυτές οι πληροφορίες καταγράφονται για εσωτερική χρήση από την Kassiekai, συμπεριλαμβανομένης της βοήθειας στη διάγνωση τεχνικών προβλημάτων και στη διαχείριση της Ιστοσελίδας και των Υπηρεσιών με τρόπο που μας επιτρέπει να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα των υπηρεσιών που σας παρέχονται. Ενδέχεται επίσης να διατηρήσουμε αρχείο της διεύθυνσης IP σας, για να αναλύσουμε τη χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών μας σε συγκεντρωτική βάση. Μπορεί επίσης να επιλέξουμε να μοιραστούμε τέτοιες πληροφορίες με διαφημιστές και άλλα τρίτα μέρη. Η Kassiekai είναι ο μοναδικός κάτοχος των πληροφοριών που συλλέγονται στον Ιστότοπο. Διατηρούμε το δικαίωμα ελέγχου, αντιγραφής, μετάδοσης και ελέγχου όλων των επικοινωνιών που πραγματοποιούνται από ή μέσω του ιστότοπου. Ενδέχεται να διεξάγουμε αυτές τις δραστηριότητες για λόγους τεχνικής υποστήριξης και προκειμένου να επιβάλουμε τις πολιτικές και τις συμφωνίες μας. Κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, ενδέχεται να αποφασίσουμε να διεξάγουμε αυτές τις δραστηριότητες σε διάφορες χρονικές στιγμές ή και καθόλου.

Ενδέχεται επίσης να χρησιμοποιήσουμε τις πληροφορίες σας για να επιτύχουμε τα ακόλουθα: (i) πραγματοποιούμε έρευνα και ανάλυση σχετικά με τη χρήση ή το ενδιαφέρον σας για τα προϊόντα, τις υπηρεσίες, το περιεχόμενο, τα προϊόντα, τις υπηρεσίες ή το περιεχόμενο που προσφέρουμε από άλλους· (ii) να επικοινωνεί μαζί σας μέσω email, ταχυδρομικού ταχυδρομείου, τηλεφώνου ή/και φορητών συσκευών σχετικά με προϊόντα ή υπηρεσίες που μπορεί να σας ενδιαφέρουν είτε από εμάς είτε από άλλες εταιρείες είτε από άλλα τρίτα μέρη. (iii) ανάπτυξη και προβολή περιεχομένου και διαφημίσεων προσαρμοσμένων στα ενδιαφέροντά σας στον ιστότοπό μας και σε άλλους ιστότοπους, συμπεριλαμβανομένης της παροχής των διαφημίσεών μας σε εσάς όταν επισκέπτεστε άλλους ιστότοπους. και (iv) πραγματοποιεί παρακολούθηση διαφημίσεων και αναλύσεις ιστοτόπων ή εφαρμογών για κινητά.

Cookies

Η Kassiekai μπορεί να χρησιμοποιεί «cookies» για να παρακολουθεί τους επισκέπτες που περιηγούνται στον ιστότοπό μας. Τα cookies επιτρέπουν στον διακομιστή να αποθηκεύει τις δικές του πληροφορίες σχετικά με έναν χρήστη στον υπολογιστή του ίδιου του χρήστη. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προσαρμογή σελίδων για εσάς με βάση πληροφορίες που μπορεί να έχετε δώσει στον ιστότοπό μας. Τα cookies μπορεί να μας βοηθήσουν να σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα με πληροφορίες προσαρμοσμένες ειδικά για εσάς και για την επιστροφή σας στον Ιστότοπο. Τα cookies είναι ένα τυπικό μέρος της περιήγησης στο διαδίκτυο σήμερα. Πολλοί ιστότοποι που απαιτούν από εσάς να πληκτρολογήσετε έναν κωδικό πρόσβασης πριν εισέλθετε σε έναν ιστότοπο, χρησιμοποιούν cookie για να διευκολύνουν την ενέργεια. Επιπλέον, πολλοί ιστότοποι που δεν απαιτούν κωδικούς πρόσβασης συλλέγουν και χρησιμοποιούν επίσης cookies. Είστε ελεύθεροι να απορρίψετε τα cookies μας εάν το επιτρέπει το πρόγραμμα περιήγησής σας, αν και κάτι τέτοιο μπορεί να επηρεάσει τη χρήση του Ιστότοπου και των Υπηρεσιών από εσάς.

Λειτουργία "Να μην παρακολουθείτε".


Δεν υποστηρίζουμε τη λειτουργία Do Not Track ("DNT"). Το Do Not Track είναι μια προτίμηση που μπορείτε να ορίσετε στο πρόγραμμα περιήγησής σας για να ενημερώσετε τους ιστότοπους που δεν θέλετε να παρακολουθούνται. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Do Not Track επισκεπτόμενοι τη σελίδα Προτιμήσεις ή Ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησής σας.

Πληροφορίες που συλλέγονται από τρίτα μέρη


Ο ιστότοπός μας μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς άλλους ιστότοπους. Αυτοί οι ιστότοποι ενδέχεται να διέπονται από όρους και προϋποθέσεις και ενδέχεται να έχουν πολιτικές απορρήτου που διαφέρουν από τις δικές μας. Η Kassiekai δεν ευθύνεται για τις πρακτικές απορρήτου ή το περιεχόμενο αυτών των άλλων ιστότοπων. Θα πρέπει να ασκείτε τη διακριτική σας ευχέρεια να αποκαλύπτετε προσωπικές πληροφορίες σε άλλους χρήστες της Ιστοσελίδας μας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε χρήση αυτών των πληροφοριών από εσάς ή άλλους στους οποίους αποκαλύπτετε αυτές τις πληροφορίες μέσω του Ιστότοπου ή/και των Υπηρεσιών μας. Επιπλέον, οι επικοινωνίες μεταξύ Συμβούλων και Πελατών δεν πρέπει να κρυπτογραφούνται χρησιμοποιώντας τυπικές τεχνολογίες κρυπτογράφησης ιστού ή/και όταν χρησιμοποιούνται πλατφόρμες επικοινωνίας τρίτων (όπως λογισμικό, υπηρεσίες ή/και πλατφόρμα Skype). Τρίτοι ενδέχεται να υποκλέψουν ή να αποκτήσουν εσφαλμένα μεταδόσεις ή ιδιωτικές επικοινωνίες και άλλοι χρήστες ενδέχεται να κάνουν κατάχρηση ή κακή χρήση των πληροφοριών σας που συλλέγουν από τον Ιστότοπο. Επομένως, παρόλο που προσπαθούμε να προστατεύσουμε το απόρρητό σας, δεν μπορούμε να υποσχεθούμε, και δεν πρέπει να περιμένετε, ότι τα προσωπικά σας στοιχεία ή οι ιδιωτικές επικοινωνίες σας θα παραμένουν πάντα κρυπτογραφημένες και ιδιωτικές. Χρησιμοποιώντας τον Ιστότοπο ή/και τις Υπηρεσίες, συμφωνείτε να χρησιμοποιείτε όλες τις πληροφορίες που συλλέγονται σε σχέση με τον Ιστότοπο και/ή τις Υπηρεσίες για νόμιμους σκοπούς και μόνο σε σχέση με τις επιτρεπόμενες δραστηριότητές σας σε σχέση με τον Ιστότοπο ή/και τις Υπηρεσίες.

Αλλαγές στην Πολιτική

Η Kassiekai   διατηρεί το δικαίωμα να αντικαθιστά, να τροποποιεί ή να τροποποιεί κατά καιρούς αυτήν την Πολιτική δημοσιεύοντας τους αντικατασταθέντες, τροποποιημένους ή τροποποιημένους όρους στον Ιστότοπο, επομένως σας συνιστούμε να ελέγχετε αυτήν την Πολιτική από καιρό σε καιρό. Η χρήση οποιουδήποτε ιστότοπου ή/και Υπηρεσιών μετά από οποιαδήποτε αλλαγή στην παρούσα Πολιτική θα αντιπροσωπεύει τη συγκατάθεσή σας για τη νέα Πολιτική στον μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από τη νομοθεσία.


Δείξε την κάρτα μου

Ημ/νία Γέννησης