Όροι Χρήσης


Εισαγωγή


Το Kassiekai είναι μια πλατφόρμα στην οποία οι Χρήστες μπορούν να κάνουν οποιεσδήποτε ερωτήσεις στους Συμβούλους και να λαμβάνουν συστάσεις από αυτούς.


ΕΑΝ ΣΚΕΦΤΕΣΤΕ ΤΗΝ ΑΥΤΟΚΤΟΝΙΑ Ή ΕΑΝ ΣΚΕΦΤΑΣΤΕ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΒΛΑΒΗ ΣΕ ΕΣΑΣ Ή ΣΕ ΑΛΛΟΥΣ Ή ΑΝ ΑΙΣΘΑΝΕΤΕ ΟΤΙ ΕΣΕΙΣ Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΚΙΝΔΥΝΟ,  ΚΑΛΕΣΤΕ ΑΜΕΣΟΣ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ.


Διαβάστε προσεκτικά τους Όρους Χρήσης. Αυτοί οι Όροι ισχύουν για την πρόσβασή σας και τη χρήση του ιστότοπου Kassiekai και οποιασδήποτε πληροφορίας, κειμένου, γραφικών, φωτογραφιών ή άλλου υλικού που λαμβάνετε ή εμφανίζονται στην Υπηρεσία. Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Υπηρεσίας, συμφωνείτε να συμμορφώνεστε με όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που περιγράφονται στην παρούσα Συμφωνία. Εάν δεν συμφωνείτε με όλους αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την Υπηρεσία. Οι όροι "εσείς" και "σας" αναφέρονται σε μεμονωμένο χρήστη της Υπηρεσίας.


Αποδεκτή χρήση


Συμφωνώντας με τους Όρους Χρήσης, αναγνωρίζετε και εγγυάστε τα ακόλουθα:


Είστε τουλάχιστον 18 ετών.


Οι πληροφορίες που παρέχονται κατά την εγγραφή είναι αληθείς, ακριβείς και πλήρεις και συμφωνείτε να τις διατηρείτε ενημερωμένες κατά τη διάρκεια της Σύμβασης.


Είστε έτοιμοι να παρέχετε τις απαραίτητες ελάχιστες πληροφορίες για την παροχή των Υπηρεσιών.


Συμφωνείτε να μην χρησιμοποιείτε την Υπηρεσία για παράνομους σκοπούς.


Αναλαμβάνετε να μην παρεμποδίσετε τη λειτουργία της Υπηρεσίας χρησιμοποιώντας κακόβουλο λογισμικό ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο που θα μπορούσε να βλάψει την Υπηρεσία.


Συμφωνείτε να μην προσπαθήσετε να λάβετε πληροφορίες σχετικά με άλλους Χρήστες της Υπηρεσίας.


Κατά την ανταλλαγή αρχείων εντός της Υπηρεσίας, συμφωνείτε να τα ελέγχετε ανεξάρτητα για ιούς.


Η Kassiekai έχει το δικαίωμα να διακόψει την ανταλλαγή οποιασδήποτε πληροφορίας μεταξύ των συμμετεχόντων στην Υπηρεσία ή/και να αφαιρέσει ανά πάσα στιγμή οποιοδήποτε περιεχόμενο που ανέβηκε από τον Χρήστη.

Δικαιώματα χρήστη


Ο χρήστης έχει το δικαίωμα να απαγορεύσει στην Kassiekai την επεξεργασία των προσωπικών του στοιχείων για σκοπούς μάρκετινγκ.


Ο χρήστης μπορεί να ζητήσει ενημέρωση των προσωπικών του στοιχείων, ενώ έχει επίσης το δικαίωμα να ζητήσει να διαγραφούν όλες οι πληροφορίες που τον αφορούν που είναι αποθηκευμένες στους διακομιστές του Kassiekai. Για να το κάνει αυτό, πρέπει να επικοινωνήσει με την Kassiekai μέσω email: info@kassiekai.com.

Τέλη και πληρωμές


Όλες οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ Χρηστών και Συμβούλων πληρώνονται μέσω διαδικτυακών καναλιών. Συμφωνείτε να τηρείτε τους συμφωνημένους όρους τιμολόγησης και να πληρώνετε όλες τις χρεώσεις KassieKai για τις Υπηρεσίες που παρέχονται από τους Συμβούλους

Εξουσιοδοτείτε απευθείας την πληρωμή όλων των προμηθειών για κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται στον λογαριασμό σας.

Ιδιωτικότητα


Συμφωνείτε ότι η KassieKai μπορεί, ανά πάσα στιγμή, να ελέγξει τα προσωπικά σας στοιχεία, καθώς και, εάν είναι απαραίτητο, το ιστορικό μηνυμάτων ή επανακλήσεων (για παράδειγμα, για τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων Υπηρεσιών ή σε περίπτωση τεχνικών προβλημάτων).


Η KassieKai έχει το δικαίωμα να αποκαλύψει πληροφορίες σχετικά με τον Χρήστη, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της ακόλουθης λίστας: προσωπικές πληροφορίες, στοιχεία επικοινωνίας, ιστορικό μηνυμάτων ή/και επιστροφές κλήσεων. Η μεταφορά πληροφοριών σχετικά με τον Χρήστη σε τρίτους είναι δυνατή εάν η αποκάλυψή τους είναι:


Απαραίτητο για τη συμμόρφωση με τη νομική διαδικασία (για παράδειγμα, σε περίπτωση δίκης).


Μειώνει την ευθύνη του KassieKai στην τρέχουσα δοκιμή.


Απαραίτητο για την προστασία των δικαιωμάτων ή/και της περιουσίας οποιουδήποτε προσώπου.


Απαραίτητο για την αποτροπή απάτης ή οποιασδήποτε άλλης παράνομης συμπεριφοράς.


Ο Χρήστης είναι υπεύθυνος για την εμπιστευτικότητα του κωδικού πρόσβασης που χρησιμοποιείται, της σύνδεσης και κάθε άλλης πληροφορίας που σχετίζεται με την ασφάλεια του λογαριασμού του. Ο χρήστης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για όλες τις ενέργειες που εκτελούνται στο πλαίσιο του λογαριασμού του.


Η KassieKai έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή της υπηρεσίας στον Χρήστη, επιστρέφοντας το καταβληθέν ποσό με οποιονδήποτε τρόπο.


Τροποποίηση και Τερματισμός Υπηρεσιών


Η KassieKai επιτρέπεται να κάνει οποιεσδήποτε προσωρινές ή/και μόνιμες αλλαγές στο έργο της Υπηρεσίας με ή χωρίς ειδοποίηση προς τα Μέλη της και δεν ευθύνεται έναντι των Χρηστών, των Συμβούλων ή οποιουδήποτε άλλου τρίτου μέρους.


Η KassieKai έχει το δικαίωμα να σταματήσει την παροχή Υπηρεσιών στον Χρήστη ανά πάσα στιγμή χωρίς να αιτιολογήσει.


Ιστότοποι τρίτων


Εάν είναι απαραίτητο, το KassieKai μπορεί να χρησιμοποιήσει πόρους τρίτων, ωστόσο δεν έχει τη δυνατότητα να ελέγχει την εργασία τους.


Η υπηρεσία μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς πόρους τρίτων, διαφημίσεις, ειδικές προσφορές ή οποιεσδήποτε άλλες εκδηλώσεις/ενέργειες που δεν ανήκουν ή δεν ελέγχονται από την KassieKai. Η KassieKai δεν ευθύνεται για τις πληροφορίες που περιέχονται σε πόρους τρίτων και τις υπηρεσίες που προσφέρουν. Μετακινώντας σε έναν πόρο τρίτου μέρους ή/και αποφασίζοντας να χρησιμοποιήσει τις Υπηρεσίες ενός πόρου τρίτου, ο Χρήστης αναλαμβάνει όλη την ευθύνη για πιθανούς κινδύνους και απαλλάσσει ξεκάθαρα την KassieKai από κάθε ευθύνη που σχετίζεται με τη χρήση πόρων τρίτων και οποιωνδήποτε υπηρεσιών τους προμηθεύω. Επιπλέον, ο Χρήστης απαλλάσσει το KassieKai από την ευθύνη για συμμετοχή σε προωθητικές ενέργειες ή άλλες εκδηλώσεις που διοργανώνονται από υπηρεσίες τρίτων, καθώς και για πληρωμή και παράδοση οποιωνδήποτε αγαθών. Χρησιμοποιώντας υπηρεσίες τρίτων, ο Χρήστης συμφωνεί ότι η KassieKai δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιουδήποτε είδους που σχετίζεται με την αλληλεπίδρασή του με πόρους τρίτων.

Πνευματική ιδιοκτησία

Η KassieKai παραχωρεί στους Χρήστες μια περιορισμένη, ανακλητή, μη αποκλειστική, μη υποάδεια, μη μεταβιβάσιμη άδεια πρόσβασης και χρήσης της Υπηρεσίας ή/και πρόσβασης ή χρήσης του περιεχομένου που λαμβάνεται μέσω της Υπηρεσίας.

Περιορισμοί Ευθύνης

Συμφωνείτε ότι σε καμία περίπτωση η KassieKai δεν θα είναι υπεύθυνη για άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, πραγματικές, τιμωρητικές ή δευτερεύουσες ζημίες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που σχετίζονται με:

Η ακρίβεια, η πληρότητα ή το περιεχόμενο της Υπηρεσίας.

Η ακρίβεια, η πληρότητα ή το περιεχόμενο υπηρεσιών τρίτων που σχετίζονται με το KassieKai (για παράδειγμα, μέσω υπερσυνδέσμων, διαφημίσεων banner κ.λπ.).

Οι υπηρεσίες που παρέχει η KassieKai .

Οι υπηρεσίες που παρέχονται από πόρους τρίτων που σχετίζονται με το KassieKai, για παράδειγμα, μέσω υπερσυνδέσμων, διαφημιστικών banner κ.λπ.).

Χρήση των υπηρεσιών του KassieKai ή/και ακολουθώντας τις συμβουλές του Συμβούλου, με αποτέλεσμα ο Χρήστης να αντιμετωπίζει σωματικές ζημιές ή υλικές απώλειες.

Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση ή χρήση των διακομιστών KassieKai και των πληροφοριών που είναι αποθηκευμένες σε αυτούς, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών και οικονομικών δεδομένων των χρηστών.

Τερματισμός της παροχής υπηρεσιών από την Υπηρεσία ή τρίτων πόρων που σχετίζονται, για παράδειγμα, μέσω υπερσυνδέσμων, διαφημιστικών banner κ.λπ.

Οποιοδήποτε κακόβουλο λογισμικό που μπορεί να μεταδοθεί στην Υπηρεσία και σε σχετικούς πόρους τρίτων, για παράδειγμα, μέσω υπερσυνδέσμων, διαφημίσεων banner κ.λπ.

Οποιοδήποτε περιεχόμενο χρήστη που είναι δυσφημιστικό, προσβλητικό, άσεμνο, πορνογραφικό, επιβλαβές για ανηλίκους ή/και μη προστατευμένες ομάδες του πληθυσμού ή οποιαδήποτε άλλη απαράδεκτη φύση.

Ο ανωτέρω περιορισμός ευθύνης ισχύει πλήρως, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και παραμένει σε ισχύ μετά τη λήξη της προθεσμίας, τη λήξη της συμφωνίας ή τη λήξη της χρήσης των υπηρεσιών της KassieKai.

Αποζημίωση

Ο χρήστης συμφωνεί να υπερασπιστεί, να αποζημιώσει και να κρατήσει το KassieKai απαλλαγμένο από κάθε είδους ζημιά, βλάβες, αξιώσεις και δικαστικές αποφάσεις που σχετίζονται με:

Οποιαδήποτε παράβαση των υποχρεώσεων του Χρήστη.

Άρνηση του χρήστη να πληρώσει για την παρεχόμενη Υπηρεσία.

Δημοσίευση υβριστικού, άσεμνου ή άλλως ακατάλληλου περιεχομένου.

Διεθνής χρήση

Η χρήση της Υπηρεσίας σε περιοχές όπου το παρεχόμενο περιεχόμενο θεωρείται παράνομο απαγορεύεται. Εάν ο Χρήστης εξακολουθεί να χρησιμοποιεί την Υπηρεσία, είναι αποκλειστικά υπεύθυνος έναντι των τοπικών αρχών.

Δείξε την κάρτα μου

Ημ/νία Γέννησης