Μπλογκ


Αντεστραμμένες Κάρτες στην Ταρώ; Ναι ή Όχι;

Όταν πρόκειται για τον αινιγματικό και διορατικό κόσμο των Ταρώ, το ζήτημα της ανάγνωσης των αντεστραμμένων καρτών εμφανίζεται συχνά ως σημείο διαμάχης τόσο μεταξύ αρχαρίων όσο και έμπειρων αναγνωστών. Να ενσωματώσουμε αντεστραμμένες κάρτες στα ανοίγματά μας ή μείνουμε μόνο στις ορθές ερμηνείες; Η επιλογή δεν είναι τόσο ξεκάθαρη όσο θα περίμενε κανείς. Σε αυτ...

Timing Events with Tarot Cards: Unlocking the Temporal Mysteries (With Examples)

Tarot is an intricate tapestry of symbolism, intuition, and ancient wisdom that has captivated the human imagination for centuries. Traditionally utilized for guidance, self-reflection, and divination, Tarot cards can also be used to forecast temporal events. While the Tarot is not a clock ticking away seconds and minutes, it does hold subtle keys to understanding...

The Colors in Tarot Cards and Their Significance

Colors in Tarot Cards Tarot cards have been used for centuries as a tool for divination, guidance, and self-reflection. Beyond the imagery, symbolism, and numerology typically studied in Tarot readings, the colors imbued in each card also play a significant role in understanding its message. Different colors evoke various feelings,...

Discover the Magic of Tarot with Kassie Kai!

Hello, wonderful souls! I'm beyond excited to share a special moment with all of you. If you have ever been curious about the mystical world of Tarot or seek guidance in your life's journey, then this is an invitation you don't want to miss! I am Kassie Kai a.k.a Totem Aion, a passionate Tarot reader, and I had the incredible honor of being interviewed...

Ο Συμβολισμός στην Ταρώ

Οι κάρτες Ταρώ έχουν πλούσιο και περίπλοκο συμβολισμό, που αναφέρετε σε αρχέτυπα και βαθιές μεταφορές. Χρησιμοποιείται μία μεγάλη ποικιλία συμβόλων από διαφορετικές κουλτούρες, θρησκείες και φισολοφικές παραδόσεις, που η καθεμία απ' αυτές έχει τα δικα της ξεχωριστά νοήματα. Αυτά τα σύμβολα μπορεί να είναι αντικείμενα, πλάσματα, τόποι ή αφηρημένα στοιχεία. Κάθε...

How to Choose a Tarot Significator

A Tarot significator is a pre-selected court card that describes a particular person in a Tarot reading or in a Tarot spell. You choose a significator card according to the personality or the zodiac sign of the person it represents. ~Tarot Deck: Le Joie de Vivre Tarot

Δείξε την κάρτα μου

Ημ/νία Γέννησης