Μπλογκ


Ακόλουθος Πεντάκτινο και Ρήγας Πεντάκτινο

Ο ακόλουθος πεντάκτινο είναι μια κάρτα που έχει να κανει με πρακτικά, υλικά θέματα και μάθηση κι όπως όλοι οι ακόλουθοι, δείχνει δυνατότητες και νέα ξεκινήματα. Ο Βασιλιάς Πεντάκτινο είναι εξαιρετικά πρακτικός, μεθοδικός και σχετίζεται με επαγγελματικά, οικονομικά ή πρακτικά θέματα. Στην αρνητική του εκδήλωση μπορεί να είναι πεισματάρης, βαρετός, συντηρητικός...

Seven of Wands and Five of Pentacles

The Seven of Wands is a card of defense and opposition, as we find ourselves "under siege". Criticism and attacks from other people are likely to occur when this card comes up. It's also a card of resistance, so whenever it appears in a spread, the natural flow is blocked. The Five of Pentacles represents struggles that come from financial obligations, loss and...

Two of Wands and Four of Pentacles

 The Two of Wands is a card of decisions, dilemmas, and action. It represents a balancing act, triggered by a choice and/or by taking action. The Four of Pentacles is the card of possessions, but also of possessiveness. When it comes up in a reading, we may feel a strong desire to hold on to what we have, be it money, objects, people or situations....

Three of Cups and Queen of Cups

 The Three of Cups is a card of celebration, reunions, friendship and it foretells positive developments and growth. The Queen of Cups is focused on emotions and emotional matters. She has a gentle, receptive and passive nature and she can be a great helper, healer and counselor. Ill-dignified, the Queen of Cups is the personification of the drama queen....

Magician and Knight of Swords

 The Magician is a card of action, manifestation, individuality and creation. He is the master of personal Will, Intention and Magic. The Knight of Swords is logical, witty, just, but he can also be impatient, judgmental, ruthless and verbally aggressive. The combination of the Magician with the Knight of Swords describes a situation ruled by logic, personal...

Magician and Knight of Swords

 The Magician is a card of action, manifestation, individuality and creation. He is the master of personal Will, Intention and Magic. The Knight of Swords is logical, witty, just, but he can also be impatient, judgmental, ruthless and verbally aggressive. The combination of the Magician with the Knight of Swords describes a situation ruled by logic, personal...

Two of Pentacles and Empress

 The Two of Pentacles is a card of change and it is trying to achieve balance during or after a phase of transition. The Two of Pentacles show a temporary situation, that's subject to change. The Empress is a passive, wise, nurturing, supportive energy, associated with the natural world, abundance and fertility. She is the Mother archetype of Tarot....

Chariot and Ace of Cups

 The Chariot is about exercising  your willpower to reach your goal. This is a card of control, determination, but also of opposites that need to be kept in balance. The Ace of Cups represents a new beginning in love, inspiration, intuition and it's about letting your heart lead the way. The combination of the Chariot and the Ace of Cups points to a new relationship...

Wheel of Fortune and Knight of Swords

 The Wheel of Fortune is the card that foretells change, luck and happenstance. Often such changes are triggered by life and that's why the Wheel of Fortune is also a card of destiny and time cycles. The Wheel turns for everyone and no one can escape its shifts. The Knight of Swords is logical, witty, analytical, just, but he can also be impatient,...

World and King of Cups

 The World is the final card of the Major Arcana, that's why it's associated with completion and endings. It's also associated with journeys and traveling. The King of Cups foretells that emotions, relationships, matters of the heart will be in the foreground. If not ill-dignified, the King of Cups indicates that we have the experience and the maturity...

Show my card

Ημ/νία Γέννησης