Αναζήτηση για "Eight of Swords"


Αντεστραμμένες Κάρτες στην Ταρώ; Ναι ή Όχι;

Όταν πρόκειται για τον αινιγματικό και διορατικό κόσμο των Ταρώ, το ζήτημα της ανάγνωσης των αντεστραμμένων καρτών εμφανίζεται συχνά ως σημείο διαμάχης τόσο μεταξύ αρχαρίων όσο και έμπειρων αναγνωστών. Να ενσωματώσουμε αντεστραμμένες κάρτες στα ανοίγματά μας ή μείνουμε μόνο στις ορθές ερμηνείες; Η επιλογή δεν είναι τόσο ξεκάθαρη όσο θα περίμενε κανείς. Σε αυτ...

Eight of Swords and Ace of Cups

The Eight of Swords stands for feelings of being trapped, limitations, and confusion, while the Ace of Cups symbolizes new emotional beginnings, love, and healing. Together, these cards may signify a situation where you feel stuck or confused, which could be affecting a new emotional situation or relationship. Possible Interpretations of the Eight of Swo...

Ace of Cups and Eight of Swords

The Eight of Swords symbolizes feeling trapped, self-imposed limitations, and a misperception of reality, while the Ace of Cups represents new beginnings in love and emotional healing. This combination may indicate that feelings of entrapment or confusion could be influencing an emerging emotional situation or new relationship. Possible Interpretations...

Week of August 2 to August 8 2021

Aries: Chariot: There will be different energies that will pull you in different directions this week and you may feel a little indecisive or confused. The good news is that you are in control of the situation and if you use your willpower and determination, you will eventually get what you want. Whatever you are dealing with, know that you have the upper hand....

Week of May 10 to May 16 2021

Aries: Strength: This week you will have to  sit back and assess your strengths and weaknesses, to prepare for a new beginning that's about to manifest. Energies are especially positive if you're submitting a college or job application, or preparing for an interview. Your plans should be decided taking into account your core strengths and skills. As...

Week of February 1 to February 7 2021

Aries: Death: There's a change that you fear, but change is inevitable. A chapter in your life is about to end and what comes next largely depends on how you will react. Acceptance is the key here – resistance will just make things harder. The universe will not allow stagnation, especially if you keep something negative in your life for too long. Trust the process...

Week of December 14 to December 20 2020

Aries: Hierophant: Your personal code will be tested this week as you will be asked to make a decision that may go against your religious or philosophical values. News about a contract or a document you've been expecting will arrive and you may decide to validate special relationships through formal and ritual commitments. You will find the guidance you need,...

Week of November 30 to December 6 2020

Aries: Eight of Swords: You are feeling trapped, unable to break the bonds, because you fear that escaping bears the risk of getting hurt. It's true that you cannot control external forces and in cases like this there are no easy answers or quick fixes. You know that change is needed, but try to produce positive results using the power of your mind in a positive...

Week of November 2nd to November 8th 2020

Aries: High Priestess: There's a situation that feels vague and uncertain, primarily because there are energies that haven't been revealed and secrets that are kept. People will be cryptic and you will not know where you stand, as things will be rather confusing. On the other hand, your intuition is quite strong and the first impression you get is usually the...

Week of September 14 to September 19 2020

Aries: Moon: Pay attention to your dreams and any intuitive impressions you may get this week, for there may be a message of great importance. Trust your inner voice knowing that you are the best judge at this stage. Feelings of isolation may arise, but that's normal as you are moving forward and the day will soon follow the night. Tread carefully, but don't...